ĐÓNG GÓP CỦA CƯ SĨ 
TRONG VIỆC HOẰNG PHÁP 
TẠI HẢI NGOẠI
(Kỷ Yếu Hội Luận 2011, Hội Phật Học Đuốc Tuệ)

 

ĐÀO TẠO GIÁO THỌ SƯ TẠI MỸ

Thích Trí Hoằng

 

Tất cả học tăng thuộc Phật Học Viện Trung Phần đều mang ơn sâu xa những bậc ân sư đă dày công giáo dưỡng trong đó nổi bật là nhị vị Ḥa Thượng Thích Trí Thủ và Ḥa Thượng Thích Đổng Minh là những người đă đem cả cuộc đời ḿnh phụng sự cho Phật Pháp.

H́nh ảnh hy sinh của các ngài là ngọn đuốc soi đường cho đàn hậu tấn. Dầu trong hoàn cảnh nào, địa phương nào, h́nh ảnh đó luôn luôn mang lại niềm tin, nghị lực cho học tăng. Mọi người khi nghĩ đến các Ôn đều khởi lên niềm thương kính vô biên công hạnh của các ngài và ước mong theo bước chân các ngài.

Trong niềm tri ân sâu xa và để đền đáp phần nào công ơn sâu dày đó, bài viết này như một lễ vật khiêm tốn để dâng cúng các ngài trong đó sự thành tựu cá nhân là kết quả của công sức và tâm nguyện của các ngài.

*

Trong ước nguyện giới thiệu Phật Pháp đến với người Mỹ như một nỗ lực nhằm giải tỏa những áp lực vật chất nặng nề trong xă hội phương Tây; khai thông một hướng mới cho sự khủng hoảng tâm linh trầm trọng hiện tại trong bối cảnh suy tàn của tín ngưỡng truyền thống phương Tây; cũng như duy tŕ văn hóa Việt trong những thế hệ trẻ gốc Việt, lớp học Phật Pháp nhằm đào tạo giáo thọ dành cho người nói tiếng Anh đă được h́nh thành.

Đây là một chương tŕnh nhằm đào tạo những vị giảng sư cư sĩ Phật Giáo trong sứ mệnh hoằng pháp tại Hoa Kỳ.

Với những trăn trở thường nhật làm thế nào để đạo Phật bắt rễ tại phương Tây trong khi tăng đoàn phương Tây vắng mặt và cuộc sống xuất gia hăy c̣n xa lạ đối với xă hội Âu Mỹ?

Làm sao những người trí thức Hoa Kỳ có thể đóng góp tích cực trong việc giới thiệu Phật Pháp đến người dân để đáp ứng nhu cầu cấp thiết giúp mọi người t́m thấy sự an lạc trong cuộc sống đầy căng thẳng?

Làm sao để giúp người Tây Phương t́m thấy lại niềm tin từ những đỗ nát của văn hóa truyền thống?

Làm thế nào để những trẻ em gốc Việt t́m lại nguồn cội?

Từ những băn khoăn đó chúng tôi mạo muội tổ chức khóa đào tạo giáo thọ lấy cư sĩ làm ṇng cốt với mục đích truyền bá Phật Pháp và văn hóa Việt tại Hoa Kỳ; và trong ước vọng khi Phật Pháp đă thấm nhuần th́ các Phật tử Tây Phương sẽ phát tâm xuất gia. Hiện nay đă có hai vị tăng và ni người Mỹ.

Chương tŕnh này được tổ chức tại Tu viện Chuang Yen (Trang Nghiêm) ở Carmel, New York. Đây là ngôi chùa lớn nhất tại Hoa Kỳ do cộng đồng người Hoa thành lập trên khu đất hơn một trăm hectares. Chùa đă hết ḷng hỗ trợ thầy Thích Trí Hoằng trong việc tổ chức lớp đào tạo giáo thọ cũng như bảo trợ chương tŕnh Phật Pháp cho tù nhân.

 

1/ Đào tạo giáo thọ (Dharma Teacher Training Course):

 

Lớp đào tạo giáo thọ là một chương tŕnh nghiên cứu và tu tập Phật Pháp ba năm. Chương tŕnh được thiết kế để cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết chuyên sâu của Phật giáo và thực hành Phật Pháp trong ba truyền thống Nguyên Thủy, Đại Thừa và Kim Cương thừa. Năm đầu tiên của chương tŕnh cung cấp một cái nh́n tổng quan rộng lớn về Phật giáo. Năm thứ hai tập trung vào các kinh điển Phật giáo. Năm thứ ba tập trung vào triết học Phật giáo và các ứng dụng như khoa học, tâm lư học, và tâm lư trị liệu.. .

Trong chương tŕnh học mỗi năm có sáu ngày chuyên tu, ba ngày lẻ và ba ngày liên tục. Trong khóa tu cuối khóa học viên có th́ giờ để tŕnh bày kiến giải của ḿnh trong một đề tài tự chọn và mọi người có quyền phát biểu tranh luận về đề tài thuyết tŕnh. Sau khi hoàn tất cả ba năm, sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp về Phật Học.

Những sinh viên nào muốn trở thành giáo thọ cần phải học thêm một năm thứ tư nữa. Sinh viên này được vị giáo trưởng ḍng tu tuyển chọn và mời tham gia.

Những sinh viên hoàn tất tốt năm thứ tư có thể được thụ phong giáo thọ trong Ḍng Tu Giáo Thọ (Dharma Teacher Order). Ḍng tu này do thầy Thích Trí Hoằng sáng lập năm 2000. 

Từ đó đến nay, những thành viên của Ḍng Tu Giáo Thọ đă bắt đầu thành lập những Tăng thân (nhóm Thiền) tại địa phương của ḿnh. Như thế Phật Pháp được lan rộng.

Những thành viên khác dấn thân vào công việc xây dựng Lớp Phật Pháp Hàm Thụ Cho Tù Nhân; hay làm những điều phối viên lớp Thiền cho người Mỹ vào mỗi Chủ Nhật tại Chùa Chuang Yen; hay là t́m nhiều cách sáng tạo khác để sử dụng kiến thức và kinh nghiệm tu tập của họ trong việc truyền bá Phật Pháp tại học đường, bệnh viện, nhà dưỡng lăo...

 

2/ Lớp Phật Pháp Hàm Thụ Cho Tù Nhân (Correspondence course for prison inmates):

 

Chương tŕnh này tiếp nhận học viên là những tù nhân trên toàn nước Mỹ. Hiện nay có trên 500 người tham dự. Họ học ba năm và được cấp bằng Tốt Nghiệp Phật Học sau khi hoàn tất chương tŕnh. Dưới sự hướng dẫn của thầy Thích Trí Hoằng và sự điều hành của giáo thọ Richard Baksa, tất cả thành viên của Ḍng Giáo Thọ và sinh viên Lớp Phật Pháp đă giúp đỡ hữu hiệu các tù nhân trong việc tu học Phật Pháp.

Các tài liệu Phật Pháp được gởi bằng bưu điện đến các tù nhân. Sau khi đọc xong họ trả lời những câu hỏi trong phần bài tập và gởi về cho vị giáo thọ liên hệ. Nếu có những câu hỏi liên quan đến giáo lư hay câu hỏi cá nhân liên quan cuộc sống họ có thể liên hệ với vị giáo thọ này. Nhờ chương tŕnh này, rất nhiều tù nhân đă biết đến Phật Pháp và đă t́m thấy hy vọng trong việc cải tạo cuộc sống. Khi ra tù họ là những Phật tử. Có người tiếp tục học để trở thành giáo thọ giúp đỡ những tù nhân khác. Toàn bộ sách giáo khoa cũng như việc kư gởi đều do Chùa Chuang Yen đảm trách.

Để hiểu rơ thêm về lớp học Phật Pháp cho tù nhân xin vào trang web sau:

http://www.baus.org/baus/programs/PrisonCorrespondenceCourse.html

Về những sinh hoạt và h́nh ảnh của chương tŕnh giáo thọ xin vào trang web sau:
www.dharmatraining.org

Trên đây là giới thiệu sơ lược về nổ lực hoằng pháp tại Mỹ trong mong ước làm cho đạo Phật bắt rễ tại Hoa Kỳ. Đạo Phật tại Mỹ trong tương lai sẽ có những h́nh thức sinh hoạt phù hợp với hoàn cảnh tại đó. Tuy nhiên tư tưởng ṇng cốt vẫn là tinh thần phóng khoáng ḥa hợp của đạo Phật Việt Nam giúp chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc; và Việt Nam cũng là quê hương tâm linh của truyền thống này.

Tháng mười Tân Măo (2011)

Môn sinh Thích Trí Hoằng